Fungis Dystrybucja

Fungis Dystrybucja BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wola Makowska 124A, 96-124 Maków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574724, REGON: 101503846, NIP: 8361857476, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

 

Plan połączenia spółek Madarch oraz Fungis Dystrybucja BIS

Copyright 2011 Fungis Sp. z o. o.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Agencja interaktywna Migomedia

FUNGIS Sp. z o. o.
96-124 Maków, Wola Makowska 124a.
tel/fax: (048) 46 831 20 08.
e-mail: fungis@fungis.pl